E-postadresse : Elin.Eikemo@masfjorden.kommune.no
Telefon : 48 15 09 64

Elin er ansvarleg for og fylgjer spesielt opp fellesanskaffinga av velferdsteknologi gjort for 11 av kommunane i Vestlandsprosjektet