Informasjon frå Os kommune

Os kommune er en av kommunene i Vestlandsprosjektet, og med sine vel 20 600 innbyggere er vi blant en av de […]

Radøy kommune

Radøy Kommune er ein av kommunane i Vestlandsprosjektet, med kring 5000 innbyggarar. I 2020 vert Radøy ein del av Alver kommunen, […]

Os kommune

Os kommune er en av kommunene i Vestlandsprosjektet, og med sine vel 20 600 innbyggere er vi blant en av de […]

Meland kommune

Meland kommune er ein av kommunane i Vestlandsprosjektet, med omlag 8200 innbyggarar, og er ein øykommune. Meland skal verte ein […]

Lindås kommune

Lindås Kommune er ein av dei største kommunane i Vestlandsprosjektet, med nesten 16 000 innbyggarar og har eit stort geografiske områder. […]

Granvin kommune

Granvin herad ligg i Hardanger og er bygd opp rundt treindustri, jordbruk og anna privat næringsliv. Det er ein liten […]

Fusa kommune

Fusa Kommune ligg midt i Hordaland, mellom Hardanger og Bergen. Kommunen er stor i utstrekning med 378km2, men relativt liten […]