Under denne rubrikken har vi samla informasjon om likt og ulikt som skjer innan prosjektet, og likt og ulikt om emne som er relevant for prosjektet. Du kan gå direkte til sidene med informasjonen via menyen som ligg under menypunktet «Nytt og aktuelt».

Under menypunktet «Prosjektnytt» vil du finne informasjon frå prosjektet. ( Du kan også klikke på tittelen i setninga attmed.)

Under menypunktet «Aktuelt på velferdteknologiområdet» vil du finne annan relevant informasjon. ( Du kan også klikke på tittelen i setninga attmed.)