Prosjektet samarbeider med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – USHT-Hordaland.

Du kjem til Utviklingssenteret si heimeside ved å peike og klikke her