Austrheim Kommune er ein kommune som ligg heilt nordvest i Hordaland fylke, i regionen Nordhordland. Kommunen består av øyer , og  grenser i aust til Lindås (Alver frå 01.01.2020), i sør  til Radøy (Alver frå 01.01.2020) i, og i vest til Fedje . Kommunen har  2861 innbyggere pr. 2 kvartal 2019.

Kommunen sine medarbeidarar i prosjektet :
Prosjektnytt frå kommunen :