Ulvik herad ligg inst i Hardangerfjorden og strekkjer seg frå fjordnivå til 1800 moh. (Hardangerjøkulen) og omfatter fjordbygdene Ulvik, Vangsbygda, Osa og Fjellgrenda Finse, som er ein del av Hardangervidda. Ulvik herad har om lag 1093 innbyggjara. Ulvik er rik på tradisjonar og turisme har vore eit fast innslag i dagleglivet i meir enn 150år. I Ulvik skal me driva med framtidsretta helsetenester som er samanhangande og tilgjengelege, og der tidleg innsats verkar førebyggande og fører til at innbyggarane meistrar sin eigen kvardag.

Kommunen sine medarbeidarar i prosjektet :
Prosjektnytt frå kommunen :