Voss kommune har om lag 14 600 innbyggjarar. Voss er sentralt plassert i Hordaland og er eit regionalt skulesenter og knutepunkt for handel. Frå 01.01.2020 vert Voss, Granvin og Oksenhalvøya slått saman til Voss herad. I Voss herad skal me driva med framtidsretta helsetenester som er samanhangande og tilgjengelege, og der tidleg innsats verkar førebyggande og fører til at innbyggarane meistrar sin eigen kvardag. 
 

Kommunen sine medarbeidarar i prosjektet :
Prosjektnytt frå kommunen :