E-postadresse : gro.lovik@masfjorden.kommune.no
Telefon : 40 80 16 46

Gro jobbar 100 % som prosjektmedarbeidar i Vestlandsprosjektet