Under er ein peikar til informasjonsbrosjyre om teknologi og korleis ein kan nyttigjera seg den. Brosjyren kan lastast ned som pdf-dokument og skrivast ut.

Brosjyre Vestlandsprosjektet