Meland er ansvarleg kommune for prosjektet Samordna Velferdsteknologi i Alver. Kommunen har knytt seg til utstyrsavtalen som Lindås kommune inngjekk i 2017, og er no i gang med å implementerer ulike teknologiar.