Det har blitt sendt ut informasjonsskriv til alle brukare av heimetenester i Austrheim kommune, med informasjon om prosjektet og kva me vil kunne tilby dei neste åra. I juni 2019 bytta me ut alle  tryggleiksalarmane hos brukarane med dei nye digitale alarmane, GX-8.