Ein av våre kommunar bidrar med innlegg på Velferdsteknologikonferansen 2019

Aktuell to-dagars konferanse i velferdsteknologi på Fornebu 2.-3. desember 2019.

På denne konferansen skal Anita Lønnebakken Sævild, prosjektkoordinator i Vaksdal kommune og prosjektmedarbeidar i Vestlandsprosjektet ha innlegg med tittelen: Selvstendighet som liten kommune – Som bidragsyter til et flerkommuneprosjekt (Vestlandsprosjektet, m.bl. Lindås kommune). Roller, ønsker og påvirkning; prosessen å etablere et samarbeidsprosjekt. Anbud, opplæring og implementering; prosessen å feste prosjektet til daglig drift.

Link til konferansen her