Ulvik jobber aktivt aktivt med å implementere ulik teknologi i helse og omsorgstenestene. I løpet av 2020 ynkjer vi å starte med E-lås, Phillyar, digitale trygghetsalarmer og roommate-løsninger. Vi  jobbar mot nytt sjukehussignalanlegg ved det nye sykeheimen.

Om lag 4 tilsette i Ulvik herad har gjennomført opplæring i Velferdsteknologiens ABC.

Våren 2020 er det eit mål at veferdsteknologi vert ein naturlig del av tjenestene som innbygarane i Ulvik herad fåt tilbod om.