Prosjektgruppa tek til med implementering av teknologi frå hausten 2019, då i fyrste omgang tryggleiksalarmar.