Oppstart «Tenketank» velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming

Det er beslutta at det skal opprettast ei ad-hoc gruppe i Vestlandsprosjektet. Dette er ei gruppe som skal jobbe fram idèar for å auke innsatsen på området velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming.

Kommunane i Vestlandsprosjektet er inviterte til å sende inn forslag til deltakarar frå sine kommunar. Det er ynskje om å få tak i eldsjeler på området til denne gruppa.

Invitasjon til deltaking tenketank VFT i tenester til personar med utviklingshemmming