Samnanger har oppretta ei prosjektstilling for å jobbe m.a. med velferdsteknologi. Stillinga varer ut 2020. I denne stillinga er tidlegare einingsleiar for heimetenestene tilsett, Reidun Abotnes.

Samnanger er no ein av fleire kommunar som har eigne prosjektstillingar knytt til å implementere velferdsteknologi.

Les meir om Samnanger sin nye prosjektleiar i artikkel 07.11.19 Velferdsteknologi Samnanger frå Lokalavisa Samningen