Med mål om at fleire skal få mogelegheit til å bu lengre heime ved å ta i bruk velferdsteknologi, så er det òg viktig å ha fokus på å avdekke områder med auka risiko. Brann er eit slikt område.

Vaksdal har lagt ut informasjon på kommunen si heimeside om dette. Les om det HER