Frå november 2019 vert Vestlandsprosjektet utvida med 3 kommunar. Dette er Eidfjord, Kvam og Kvinnherad.

20 kommunar i Hordaland er no deltakarar i Vestlandsprosjektet, og dermed ein del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, som går inn i sitt siste år i 2020.

Det vert gjennomført oppstartmøte med dei tre kommunane samla i Norheimsund 16. desember.