Illustrasjon Velferdsteknologi lovverk og samtykke

For å gjere det enklare å sjå kva lovverk på området samtykkevurdering, har det blitt laga ein illustrasjon som kan vise veg.

Velferdsteknologi og lovverk_illustrasjon