Alver kommune vart etablert 1.januar 2020 då Lindås, Radøy og Meland vart slått saman. Kommunen har nær 30 000 innbyggjarar og består av 843 (!) øyer og holmar.

 Alver kommune tilbyr velferdsteknologi som teneste til sine innbyggjarar. Brukarane får digital hub med røykvarslar og tilhøyrande aktive og passive sensorar som er individuelt tilpassa etter behov. Samt elektronisk medisineringsstøtte og lokaliseringsteneste.

Kommunen har rammeavtale på Velferdsteknologi med Atea.

Velferdsteknologi heimesida til Alver kommune her
 
Kommunen sine medarbeidarar i prosjektet :
Prosjektnytt frå kommunen :