Bjørnafjorden er en kommune i Midthordland i Vestland fylke som ble etablert 1.januar 2020 ved sammenslåing av kommunene Os og Fusa. Navnet viser til at kommunen ligger ved Bjørnefjorden. Innbyggertallet er 24 564.

Facebook-sida til Velferdsteknologiprosjektet Bjørnafjorden

Kommunen sine medarbeidarar i prosjektet :
Prosjektnytt frå kommunen :