Masfjorden kommune ynskjer å gje innbyggjarane og brukarane i helse- og omsorgstenesta eit framtidsretta og bærekraftig tenestetilbod og vil difor tilby førebyggande helsetiltak og velferdsteknologi som ein naturleg del av tenestetilbodet.

Inormasjon på heimesida finn du HER

sjolvstendig-trygg-og-aktiv—brosjyre