Som ein del av prosessveiledninga i 2020 vert kommunane inviterte til 3 regionale workshopar i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Fokuset på workshopane er tydeleg leiarforankring og leveranse på milepælar.

 

Workshopane vil underbygga programmet sine milepælar:
  • M1– Gevinstoppfølging
  • M2-Tenesteforløp og prosedyrar, kartleggingsrutinar
  • M3– Personvern og informasjonssikkerheit
AGENDA 06.02.20

Velkomen
Kari E. Bjørkheim, prosjektleiar i Vestlandsprosjektet

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, status og planar
Kristin Standal, prosjektleiar Nasjonalt velferdsteknologiprogram

«det å hente gevinstar kan bygge kapasitet til å jobbe videre»
&
«lederne må være tettere på gevinstrealisering»

Gevinstoppfølging,
PA Consulting

«viktig å ta stilling til om teknologi vil gi gevinster hos oss» 

Gevinstplanlegging og -oppfølging i Bergen kommune
Inger Larsen, prosjektleiar velferdsteknologi Bergen kommune

«bruk tid på gjennomgang av nettogevinst og uttak av gevinstene sammen med ledelse og økonomi»
&
«det er tjenestene som eier gevinstene» – involver de ansatte

Gruppearbeid kommunevis
oppstart arbeid med å lage gevinstrealiseringsplan

 

Invitasjon til regional workshop 06.02.2020