Les informasjonsskriv om gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC under korona-restriksjonane HER