Covid-19 gjør at samling rundt Milepæl 2 helhetlig tjenestemodell som var planlagt først til slutten av april og deretter utsatt til 26. mai gjennomførast som webinar. Det vil bli to likelydende webinar 5. og 7. mai kl 09.00-10.30

 

Påmelding skjer gjennom å godta kalendarinvitasjonen som dei aktuelle får tilsendt.

Følgende informasjon er gitt fra nasjonalt velferdsteknologiprogram

På vegne av Nasjonalt velferdsteknologiprogram inviteres du til prosessveiledning i milepæl 2: «Helhetlig tjenestemodell». Du vil få tilsendt to invitasjoner med ulike datoer hvor du kan velge den datoen som er mest passende. Webinaret vil avholdes både 05. mai og 07. mai kl. 09.00-10.30, slik at dere bekrefter deltakelse på en av dagene.
Webinaret arrangeres av PA Consulting, og hensikten er å gi veiledning i arbeidet med å definere en helhetlig driftsorganisasjon for tjenester med velferdsteknologi (se fremstilling under).


Det er derfor viktig med deltakelse følgende grupper:

  • Sentrale beslutningstakere som kommunaldirektør eller enhetsledere,

  • IT og teknisk drift

  • Andre aktører som har en viktig rolle i forbindelse med oppgavene som er skissert under.Mer detaljert agenda vil bli sendt ut nærmere webinardatoen.