DPIA-gruppa sine medlemmer deltok med innlegg
I dag gjennomførte DPIA-gruppa webinar om personvern og informasjonssikkerheit. Målgruppa var tilsette i kommunane som deltek i Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane og Vestlandsprosjektet. Om lag 40 personar deltok.

 

 

Tema i webinaret var
  • Kva må ein ha på plass før ein startar? v/Oddrun Kari Storheim Hoel, spesialsjukepleiar Alver kommune
  • Dataprotokoll og behandlingsgrunnlag v/Laila Nystad, rådgjevar Voss herad
  • DPIA for KOMP Pro v/Tove Gylløw v/prosjektleiar velferdsteknologi Bjørnafjorden kommune
  • ROS og avvik v/Lars Erling Arland v/personvernombod IKT Nordhordland
  • Person- og informasjonstryggleik, passord og tilgangskontroll v/Bjarte Aarland, konsulent Kvam herad

HER finn de lenke til sida der DPIA-malane ligg.

Vedlagt finn de presentasjonane brukt i webinaret i dag:

21.01.21 DPIA databehandleravtale Oddrun
artikkel-30_protokoll-behandlingsansvarlig 
Dataprotokoll og behandlingsgrunnlag
DPIAKompPro21.01.21Endeleg
IKT-hygiene Ros-analyse
Ros-analyse
ROS-Bekey_E-lås