Styringsgruppa gjennomførte sitt andre møte denne våren. Det siste året har møta vore digitale. Styringsgruppa er samansett av kommunalsjefar i helse og omsorg i dei 16 kommunane i Vestlandsprosjektet. Det er planlagt 4 møter i styringsgruppa i løpet av 2021.

 

På agendaen denne dagen:
  • Gjennomgang av milepæler i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i 2021:
    • Kartlegging og tildeling av tjenester med velferdsteknologi
    • Heilskapleg tenestemodell i drift (inkl. informasjonssikkerheit)
  • Status i E-helse Vestland presentert generelt og arbeidspakkane ein, to og fem vart presentert spesielt
  • Planlgeging av erfarings- og sluttkonferanse i Vestlandsprosjektet 16. november. Her skal kommunane sine erfaringar kome fram
  • Planlegging av kompetanseheving resten av året
  • Ynskjer frå styringsgruppa for kva E-helse Vestland skal fylgje opp frå 2022, etter Vestlandsprosjektet er avslutta
  • Neste møte i styringsgruppa vert 10.09