Fedje nytt våren 2019

Prosjektgruppa held på med å laga ROS-analysar og å utarbeida beredskapsplan, slik at velferdsteknologi kan innførast trygt og sikkert seinare […]