Meland aktuelt sommaren 2019

Meland er ansvarleg kommune for prosjektet Samordna Velferdsteknologi i Alver. Kommunen har knytt seg til utstyrsavtalen som Lindås kommune inngjekk […]